Pobočka

Hostivař (Vršek)

Naše motto:

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“

Ferdinand Krch

Otevírací doba: 7:30 – 18:00

Zvětšit mapu

O pobočce

Třídy SOVIČKY A MOTÝLCI

Pobočka na Vršku funguje od 1.9.2022. Nachází se na sídlišti Koších v Hostivaři přímo na Náměstí přátelství. V budově je také bazén, kde provozuje firma Plaváček plavání pro děti. Školka má vlastní oplocenou zahradu vedle budovy. V okolí školy je mnoho dětských i sportovních hřišť, kam se s dětmi dá chodit a v blízkosti je také lesopark či Toulcův dvůr. Tato školka má i možnost týdenního plavání přímo v budově s Plaváčkem.

Pobočka má 2 třídy Motýlky – pro děti od 3 let a Sovičky – předškoláci. Přes ulici je pobočka školky Domeček, kde chodí děti od dvou let a tak mají na sebe třídy věkovou návaznost.

BUDOU PROBÍHAT ZMĚNY NA ROK 2022/2023

ODPOLEDNÍ TÉMATICKÉ BLOKY

každý den 15-16h

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
Cvičení se Sokolem

Ve spolupráci se Sokolskou obcí plníme jednotlivé úkoly. Za každý splněný úkol si děti nalepí samolepku do svého sokolského sešítku.

Anglické odpoledne

Každé úterý k nám chodí lektorka angličtiny, která se snaží hravou formou přiblížit dětem angličtinu a naposlouchat anglický přízvuk.

Hudebně – pohybové odpoledne

Hudba prochází celým tělem. Každou středu si děti mohou zazpívat, ale také zatančit. Tanečky a pohybové sestavy spojené se zpěvem.

Logopedická prevence

Pod vedením našich učitelů, za podpory logopedických pomůcek a odborné literatury probíhá každé úterý logopedická prevence.

Tvořivé odpoledne

Kreativitě se meze nekladou. Každé pondělí se u nás tvoří ve velkém. Používáme různé techniky – od klasických vodovek po keramiku.

Třídy

Motýlci

Malý kolektiv – maximálně 15 dětí. Děti ve věku od 3 let. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte (díky nízkému počtu dětí a odborné práci našich pedagogů). Dva pedagogičtí pracovníci na třídě + provozní zaměstnanec.

Odpoledne po 14h se kolektiv spojuje s třídou Soviček. Akce školy probíhají často dohromady. Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných – logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce.

Sovičky

Malý kolektiv – maximálně 11 dětí. Jedná se o třídu předškolní – program je zaměřen na přípravu do školy. Ve třídě nejsou zařazeni jen předškoláci, ale také děti, které již přípravu zvládnou a je jim k užitku.

Dva pedagogičtí pracovníci na třídě se věnují především přípravě na základní školu a socializaci dětí. Odpoledne se třída spojuje s třídou Motýlků. Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných – logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol,  atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce.

Ceník

TYP CELODENNÍ ZKRÁCENÁ DOPOLEDNÍ 3 DNY 2 DNY
7:30 – 18:00 7:30 – 15:00 7:30 – 12:30 7:30 – 18:00 7:30 – 18:00
ŠKOLNÉ 11 000,- 9 000,- 8 000,- 8 000,- 7 000,-
STRAVNÉ 1 700,- 1 700,- 1 700,- 1 020,- 680,-

V případě, že děti odcházejí před odpolední svačinou, dostávají ji zabalenou domů.

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny.

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2601669307/2010

Školné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2401669302/2010