Pobočka

Hostivař (Domeček)

Naše motto:

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“

Ferdinand Krch

Otevírací doba: 7:30 – 18:00

Zvětšit mapu

O pobočce

Naše mateřská škola se nachází v malebném prostředí Hostivaře, nedaleko lesoparku.

Nabízíme kvalitní vzdělávání dětem od 2 do 7 let. V malém kolektivu, maximálně 15 dětí, jsme schopni zajistit individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení a je akreditována MŠMT.

Třídy

Včeličky

Naše třída VČELIČEK se nachází v malebném prostředí Hostivaře nedaleko lesoparku u sídliště Košík. Třída i personální zajištění je uzpůsobeno pro dvouleté děti. Malý kolektiv – maximálně 15 dětí. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte je zajištěn čtyřmi pracovníky.

Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin a nadané děti. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, tanec, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce

Ceník

TYP CELODENNÍ ZKRÁCENÁ DOPOLEDNÍ 3 DNY 2 DNY
7:30 – 18:00 7:30 – 15:00 7:30 – 12:30 7:30 – 18:00 7:30 – 18:00
ŠKOLNÉ 11 000,- 9 000,- 8 000,- 8 000,- 7 000,-
STRAVNÉ 1 700,- 1 700,- 1 700,- 1 020,- 680,-

CENÍK JE PLATNÝ OD ZÁŘÍ 2022 (zveřejněno na webu 16.1.2022)

Třída Včeliček je uzpůsobena pro dvouleté děti. V této třídě neprobíhají odpolední kroužky ani plavání.

V případě, že děti odcházejí před odpolední svačinou, dostávají ji zabalenou domů.

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny.

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2601669307/2010

Školné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2401669302/2010