Pobočka

Hostivař (Domeček)

Naše motto:

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“

Ferdinand Krch

Otevírací doba: 7:30 – 18:00

Zvětšit mapu

O pobočce

Naše mateřská škola se nachází v malebném prostředí Hostivaře, nedaleko lesoparku.

Nabízíme kvalitní vzdělávání dětem od 2 do 7 let. V malém kolektivu, maximálně 15 dětí, jsme schopni zajistit individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení a je akreditována MŠMT.

ODPOLEDNÍ TÉMATICKÉ BLOKY

každý den 15-16h

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
Cvičení se Sokolem

Ve spolupráci se Sokolskou obcí plníme jednotlivé úkoly. Za každý splněný úkol si děti nalepí samolepku do svého sokolského sešítku.

Logopedická prevence

Pod vedením našich učitelů, za podpory logopedických pomůcek a odborné literatury probíhá každé úterý logopedická prevence.

Tvořivé odpoledne

Kreativitě se meze nekladou. Každou středu se u nás tvoří ve velkém. Používáme různé techniky – od klasických vodovek po keramiku.

Anglické odpoledne

Každý čtvrtek k nám chodí lektorka angličtiny, která se snaží hravou formou přiblížit dětem angličtinu a naposlouchat anglický přízvuk.

Enviromentální odpoledne

Upevňování vztahu k přírodě patří mezi důležité aktivity. Činnosti s enviromentálními tématy. Např. třídíte odpad?

Třídy

Včeličky

Naše třída VČELIČEK se nachází v malebném prostředí Hostivaře nedaleko lesoparku u sídliště Košík. Nabízíme kvalitní vzdělávání dětem od 2 do 7 let. Malý kolektiv – maximálně 15 dětí. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte je zajištěn čtyřmi pedagogickými pracovníky. Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin a nadané děti. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, tanec, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce

Ceník

TYP CELODENNÍ ZKRÁCENÁ 3 DNY 2 DNY
7:30 – 18:00 7:30 – 15:00 7:30 – 18:00 7:30 – 18:00
ŠKOLNÉ 11 000,- 9 000,- 8 000,- 7 000,-
STRAVNÉ 1 700,- 1 700,- 1 020,- 680,-

CENÍK JE PLATNÝ OD ZÁŘÍ 2022 (zveřejněno na webu 16.1.2022)

V případě, že děti odcházejí před odpolední svačinou, dostávají ji zabalenou domů.

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny.

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2601669307/2010

Školné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2401669302/2010