Čerpání dotací Mateřské školy KOŠÍK

Naše mateřská škola zažádala o finanční prostředky na zvyšovaní kvality výuky naší MŠ v rámci

projektů zjednodušeného vykazování. Tyto projekty nám byly schváleny a naše mateřská škola získala prostředky na

realizaci různých aktivit v několika oblastech.

OP JAK: Šablony OP JAK pro MŠ Košík I.

Mateřská škola KOŠÍK, s.r.o. realizuje od 1.9.2022 do 31. 8. 2024 projekt s názvem „Šablony OP JAK pro MŠ Košík I.“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0001483

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Realizované aktivity: Školní asistent MŠ a Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY: Digitální pomůcky pro MŠ Košík, s.r.o.

Naše škola se zapojila do výzvy Národního plánu obnovy, ve které získala dotaci na projekt s názvem Digitální pomůcky pro MŠ Košík, s.r.o.

Projekt je zaměřen na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Rok 2022

Výzva č. 28: PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠÍK

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s odlišným mateřským

jazykem a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

1.9.2018 – 30.9.2019

Výzva č. 064: ŠABLONY II – ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠÍK

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora pro dvouleté děti, vzdělávání pedagogických

pracovníků, komunitní aktivity pro školu, projektové dny ve škole i mimo ni.

1.3.2019 – 28.2.2021

Výzva č. 54: PODPORA DĚTÍ S OMJ A INKLUZE V MŠ KOŠÍK

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s odlišným mateřským

jazykem a jejich rodičů, vzdělávání a zahraniční stáže pedagogů.

1.9.2020 – 31.12.2022

Výzva č. 02_20_080: MŠ KOŠÍK-ŠABLONY III

Mateřská škola KOŠÍK, s.r.o. realizuje projekt „MŠ Košík-šablony III“, reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020998. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Realizované aktivity: Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ a projektový den ve výuce.

1.9.2021 do 31.8.2022

Výzva č. 49: PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠÍK II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s odlišným mateřským

jazykem a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Tento projek navazuje přímo na výzvu č. 28, která již v naší škole proběhla.

1.10.2019 – 30.9.2021