Čerpání dotací Mateřské školy KOŠÍK

Naše mateřská škola zažádala v rámci fondů EU zažádala o finanční prostředky na zvyšovaní kvality výuky naší MŠ v rámci

projektů zjednodušeného vykazování. Tyto projekty nám byly schváleny a naše mateřská škola získala prostředky na

realizaci různých aktivit v několika oblastech.

Výzva č. 28: PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠÍK

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s odlišným mateřským

jazykem a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

1.9.2018 – 30.9.2019

Výzva č. 064: ŠABLONY II – ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠÍK

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora pro dvouleté děti, vzdělávání pedagogických

pracovníků, komunitní aktivity pro školu, projektové dny ve škole i mimo ni.

1.3.2019 – 28.2.2021

Výzva č. 54: PODPORA DĚTÍ S OMJ A INKLUZE V MŠ KOŠÍK

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s odlišným mateřským

jazykem a jejich rodičů, vzdělávání a zahraniční stáže pedagogů.

1.9.2020 – 31.12.2022

Výzva č. 49: PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠÍK II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s odlišným mateřským

jazykem a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Tento projek navazuje přímo na výzvu č. 28, která již v naší škole proběhla.

1.10.2019 – 30.9.2021