Vedení školy

Mgr. Markéta Hilmarová

Ředitelka školy
jednatelka

Předškolní a speciální pedagog
Studium speciální pedagogiky na UJAK
Studium speciální pedagogiky na UK Praha
Absolventka postgraduálního studia Autismu
Absolventka kurzu pro Ředitele škol
Praxe: předškolní pedagog, speciální pedagog, zástupce ředitele a ředitel MŠ.

Bc. Markéta Orawská

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha a TUL
Studium alternaivní komunikace s dětmi
Specialista na inkluzi a začleńování dětí do mateřské školy
Hudební zaměření – zpěv, flétna, percuse, cajon
Praxe: učitel MŠ, speciální pedagog v MŠ, zástupkyně MŠ

Mgr. Lenka Korejčíková

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha
Studium andragogiky na UJAK Praha
Absolvent postgraduálního studia Autismu
Dvojjazyčný asistent pro děti s odlišným mateřským jazykem
Praxe: asistent pedagoga, předškolní pedagog, zástupce ředitele

Učitelský sbor

Bc. Daniela Svobodová

Pedagog

Studium sociální a volnočasové pedagogiky
Student doplňujícího studia pro pedagogy

Zaměření na prožitkovou pedagogiku

Praxe: učitelka MŠ

Pobočka: Šeberov

Andrea Krejsová DiS.

Pedagog

Studium předškolní pedagogiky
Studium speciální pedagogiky
Hudebně pohybové zaměření
Praxe: předškolní pedagog v MŠ

Pobočka: Hostivař

Michaela Flášarová

Pedagog

Příprava na doplňující studium pedagogiky

Kurz asistenta pedagoga
Zaměření na výuku děti od 2 let
Praxe: asistent pedagoga, učitelka MŠ

Pobočka: Šeberov

Tereza Rýdlová

Pedagog

Studium pedagogiky
Zaměření na péči o děti od 2 let

Výtvarné zaměření

Pobočka: Hostivař

Anna Grabiášová

Pedagog

Studium pedagogiky
Zaměření na přípravu péči o dětí od dvou let

Pobočka: Zbraslav

Ludmila Vondráková

Pedagog

Studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

Kurz asistenta pedagoga

Praxe: učitelka MŠ

Pobočka: Zbraslav

Markéta Požárová

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Lektorka cvičení se Sokolem

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Šeberov

Petr Hilmar

Školník

Elektrikář a technik

Výrobce košíkových pastelkových plotů
Mistr vrtaček a hřebíků

Všeuměl

Pobočka: Celá školka

Aaron Ifebe

Asistent pedagoga / Suplující učitel

Kurz pro asistenty pedagoga

Lektor cvičení se Sokolem
Suplující učitel

Praxe: asistent pedagoga, pedagog

Pobočka: Zbraslav

Kristína Žáková

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga
Lektorka cvičení se Sokolem

Zaměření na rozvoj komunikace
Praxe: asistent pedagoga v MŠ

Pobočka: Hostivař

Pavlína Sixtová

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Zaměření na děti s PAS

Lektorka environmentální výchovy

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Hostivař

Alžběta Formánková

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Studium předškolní pedagogiky

Lektorka výtvarného odpoledne

Praxe: asistent pedagoga, předškolní pedagog

Pobočka: Zbraslav

Jana Buková

Výdejna a provoz

Zajišťování provozních potřeb MŠ

Provoz kuchyně a výdej

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: výdejnice v MŠ

Vendula Dubová

Výdejna a provoz

Zajišťování provozních potřeb MŠ

Provoz kuchyně a výdej

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: výdejnice v MŠ

Monika Pipasová

Výdejnice

Provoz kuchyně a výdej jídla

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: výdejnice v MŠ