Vedení školy

Mgr. Markéta Hilmarová

Ředitelka školy
jednatelka

Předškolní a speciální pedagog
Studium speciální pedagogiky na UJAK
Studium speciální pedagogiky na UK Praha
Absolventka postgraduálního studia Autismu
Absolventka kurzu pro Ředitele škol
Praxe: předškolní pedagog, speciální pedagog, zástupce ředitele a ředitel MŠ.

Bc. Markéta Orawská

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha a TUL
Studium alternaivní komunikace s dětmi
Specialista na inkluzi a začleńování dětí do mateřské školy
Hudební zaměření – zpěv, flétna, percuse, cajon
Praxe: učitel MŠ, speciální pedagog v MŠ, zástupkyně MŠ

Bc. Lenka Korejčíková

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha
Studium andragogiky na UJAK Praha
Kurz asistenta pedagoga
Absolvent postgraduálního studia Autismu
Dvojjazyčný asistent pro děti s odlišným mateřským jazykem
Praxe: asistent pedagoga, předškolní pedagog, zástupce ředitele

Učitelský sbor

Bc. Kateřina Fečková

Pedagog

Speciální pedagog, lektor angličtiny
Studium speciální pedagogiky na UK v Praze
Odborník na vzdělávání dětí s PAS
Zaměření na logopedickou prevenci v MŠ
Praxe: asistent pedagoga v předškolním zařízení a na základní škole

Pavla Gumuláková

Pedagog

Předškolní pedagog, lektor keramiky
Studium předškolní pedagogiky
Zaměření na předškolní přípravu
Absolvent kurzu Hejného metody pro MŠ
Praxe: pedagog v předškolním zařízení

Jana Hejhalová

Pedagog

Studium pro Asistenty pedagoga
Příprava na studium předškolní pedagogiky
Zaměření na individuální práci s dětmi
Prožitková pedagogika a projektová výuka v MŠ
Praxe jako asistent pedagoga v předškolním zařízení

Andrea Jechová DiS.

Pedagog

Studium předškolní pedagogiky
Studium speciální perdagogiky
Zaměření na výuku dětí od 2 let
Hudebně pohybové zaměření
Praxe: předškolní pedagog v MŠ

Daniela Svobodová

Pedagog

Studium sociální a volnočasové pedagogiky
Příprava na doplňující studium pro pedagogy

Michaela Flášarová

Pedagog

Kurz asistenta pedagoga
Příprava na doplňující studium pedagogiky
Zaměření na výuku děti od 2 let
Praxe: asistent pedagoga v MŠ

Aaron Ifebe

Asistent pedagoga

Stidum pro asistenty pedagoga
Sportovní zaměření, lektor basketbalu (mimo MŠ)
Lektor angličtiny v letní školce

Kristína Žáková

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga
Výtvarné zaměření
Praxe: asistent pedagoga v MŠ

Radka Vacínková

Asistent pedagoga

Praxe jako chůva v předškolním zařízení
Praxe jako chůva v rodině u dětí se SVP

Studium pro asistenty pedagoga

Alžběta Formánková

Asistent pedagoga

Praxe jako asistent pedagoga v předškolním zařízení

Studium pro asistenty pedagoga

Jana Buková

Školnice a výdejnice

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ
Zajišťování provozních potřeb MŠ
Dobrá duše naší mateřské školy

Zdeňka Engelmayerová

Výdejnice

Plní naše hladová bříška.

Lektorka Natália

Lektorka angličtiny

Působí na všech pobočkách