Vedení školy

Mgr. Markéta Hilmarová

Ředitelka školy
jednatelka

Předškolní a speciální pedagog
Studium speciální pedagogiky na UJAK
Studium speciální pedagogiky na UK Praha
Absolventka postgraduálního studia Autismu
Absolventka kurzu pro Ředitele škol
Praxe: předškolní pedagog, speciální pedagog, zástupce ředitele a ředitel MŠ.

Bc. Markéta Orawská

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha a TUL
Studium alternaivní komunikace s dětmi
Specialista na inkluzi a začleńování dětí do mateřské školy
Hudební zaměření – zpěv, flétna, percuse, cajon
Praxe: učitel MŠ, speciální pedagog v MŠ, zástupkyně MŠ

Mgr. Lenka Korejčíková

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha
Studium andragogiky na UJAK Praha
Absolvent postgraduálního studia Autismu
Dvojjazyčný asistent pro děti s odlišným mateřským jazykem
Praxe: asistent pedagoga, předškolní pedagog, zástupce ředitele

Učitelský sbor

Bc. Daniela Svobodová

Pedagog

Studium sociální a volnočasové pedagogiky
Student doplňujícího studia pro pedagogy

Zaměření na prožitkovou pedagogiku

Praxe: učitelka MŠ

Pobočka: Šeberov

Bc. Daniela Grulichová

Pedagog

Volnočasová pedagogika
Sportovní zaměření

Pobočka: Hostivař – Domeček

Michaela Flášarová

Pedagog

Příprava na doplňující studium pedagogiky

Kurz asistenta pedagoga
Zaměření na výuku děti od 2 let
Praxe: asistent pedagoga, učitelka MŠ

Pobočka: Šeberov

Kristína Žáková

Pedagog

Kurz pro asistenty pedagoga

Příprava na studium předškolní pedagogiky
Lektorka cvičení se Sokolem

Praxe: asistent pedagoga v MŠ

Pobočka: Hostivař-Domeček

Anna Grabiášová

Pedagog

Předškolní pedagogika

Zaměření na předškolní přípravu

Praxe: předškolní pedagog v MŠ

Pobočka: Hostivař – Vršek

Ludmila Vondráková

Pedagog

Studium předškolní pedagogiky

Kurz asistenta pedagoga

Praxe: učitelka MŠ

Pobočka: Hostivař – Vršek

Markéta Požárová

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Lektorka cvičení se Sokolem

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Šeberov

Natálie Panušková

Asistent pedagoga

Studium předškolní pedagogiky

Kurz první pomoci

Pracuje se zkušeným mentorem

Pobočka: Šeberov

Petr Hilmar

Školník

Elektrikář a technik

Výrobce košíkových pastelkových plotů
Mistr vrtaček a hřebíků

Všeuměl

Pobočka: Celá školka

Michaela Šáchová

Asistent pedagoga 

Kurz pro asistenty pedagoga

Praxe: chůva

Pobočka: Hostivař – Vršek

Pavlína Sixtová

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Zaměření na děti s PAS

Lektorka environmentální výchovy

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Hostivař

Lada Všechovská

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Hostivař – Vršek

Anna Pokashkina

Výdejna a provoz

Zajišťování provozních potřeb MŠ

Provoz kuchyně a výdej

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: ve zdravotnictví

Pobočka: Hostivař – Vršek

Vendula Dubová

Výdejna a provoz

Zajišťování provozních potřeb MŠ

Provoz kuchyně a výdej

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: výdejnice v MŠ

Monika Pipasová

Výdejnice

Provoz kuchyně a výdej jídla

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: výdejnice v MŠ