Vedení školy

Mgr. Markéta Hilmarová

Ředitelka školy
jednatelka

Předškolní a speciální pedagog
Studium speciální pedagogiky na UJAK
Studium speciální pedagogiky na UK Praha
Absolventka postgraduálního studia Autismu
Absolventka kurzu pro Ředitele škol
Praxe: předškolní pedagog, speciální pedagog, zástupce ředitele a ředitel MŠ.

Bc. Markéta Orawská

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha a TUL

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium alternaivní komunikace s dětmi
Specialista na inkluzi a začleńování dětí do mateřské školy
Hudební zaměření – zpěv, flétna, percuse, cajon
Praxe: učitel MŠ, speciální pedagog v MŠ, zástupkyně MŠ

Mgr. Lenka Korejčíková

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha
Studium andragogiky na UJAK Praha
Absolvent postgraduálního studia Autismu
Dvojjazyčný asistent pro děti s odlišným mateřským jazykem
Praxe: asistent pedagoga, předškolní pedagog, zástupce ředitele

Učitelský sbor

Natálie Sookyová

Administrativní pracovník

Správa aplikace Lyfle
Orgnizace provozu mateřské školy
Účetnictví, platby, jídelna

Petr Hilmar

Školník

Práce všeho druhu
Péče o budovy a zahrady
Výrobce pastelkových plotů :)

Bc. Daniela Grulichová

Pedagog

Volnočasová pedagogika
Sportovní zaměření

Pobočka: Hostivař – Domeček

Anna Grabiášová

Pedagog

Předškolní pedagogika

Zaměření na předškolní přípravu

Praxe: předškolní pedagog v MŠ

Pobočka: Hostivař – Vršek

Kristýna Vencláková

Pedagog

Student předškolní pedagogiky

Praxe: studium asistenta pedagoga

Pobočka: Hostivař – Vršek

Ludmila Vondráková

Pedagog

Studium předškolní pedagogiky

Kurz asistenta pedagoga

Praxe: učitelka MŠ

Pobočka: Hostivař – Vršek

Natálie Panušková

Pedagog

Studium předškolní pedagogiky

Zaměření na práci s dětmi od dvou let

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Šeberov

Nikola Beránková, DiS

Pedagog

Studium pedagogiky na VOŠ

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Šeberov

Ema Chvístková

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Zaměření na děti se speciálními potřebami

Praxe: asistent pedagoga v MŠ

Pobočka: Hostivař-Domeček

Bc. Kristýna Čadová

Asistent pedagoga

Zaměření: cizojazyčné děti

Praxe: studium kurzu asistenta pedagoga

Pobočka: Vršek

Nikol Porazilová

Asistent pedagoga

Zaměření: děti s komunikačními potížemi

Praxe: studium kurzu asistenta pedagoga

Pobočka: Šeberov

Yvette Ditrych

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Hudební zaměření, zaměření na děti se speciálními potřebami

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Hostivař – Vršek

Iveta Jančárová

Asistent pedagoga

Studium pedagogiky

Zaměření na výuku dětí od 2 let
Praxe: chůva

Pobočka: Šeberov

Veronika Marčeková

Chůva

Chůva pro děti do zahájení školní docházky
Zaměření na výuku děti od 2 let
Praxe: chůva

Pobočka: Hostivař – Domeček

Michaela Červenková

Asistent pedagoga 

Kurz pro asistenty pedagoga

Praxe: chůva

Pobočka: Hostivař – Vršek

Pavlína Sixtová

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga

Zaměření na děti s PAS

Lektorka environmentální výchovy

Praxe: asistent pedagoga

Pobočka: Hostivař

Anna Pokashkina

Výdejna a provoz

Zajišťování provozních potřeb MŠ

Provoz kuchyně a výdej

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: ve zdravotnictví

Pobočka: Šeberov

Tereza Stanilová

Výdejna a provoz

Zajišťování provozních potřeb MŠ

Provoz kuchyně a výdej

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: výdejnice v MŠ

Monika Pipasová

Výdejnice

Provoz kuchyně a výdej jídla

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ

Praxe: výdejnice v MŠ

Jana Tvrdá

Školková babička

Provoz kuchyně a výdej jídla

Chůva a pravá ruka učitelů

Praxe: výdejnice v MŠ, chůva v MŠ

Pobočky: Vršek a Domeček