Vedení školy

Mgr. Markéta Hilmarová

Ředitelka školy
jednatelka

Předškolní a speciální pedagog
Studium speciální pedagogiky na UJAK
Studium speciální pedagogiky na UK Praha
Absolventka postgraduálního studia Autismu
Absolventka kurzu pro Ředitele škol
Praxe: předškolní pedagog, speciální pedagog, zástupce ředitele a ředitel MŠ.

Bc. Markéta Orawská

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha a TUL
Studium alternaivní komunikace s dětmi
Specialista na inkluzi a začleńování dětí do mateřské školy
Hudební zaměření – zpěv, flétna, percuse, cajon
Praxe: učitel MŠ, speciální pedagog v MŠ, zástupkyně MŠ

Mgr. Lenka Korejčíková

Zástupce ředitele
jednatelka

Studium speciální pedagogiky na UJAK Praha
Studium andragogiky na UJAK Praha
Absolvent postgraduálního studia Autismu
Dvojjazyčný asistent pro děti s odlišným mateřským jazykem
Praxe: asistent pedagoga, předškolní pedagog, zástupce ředitele

Učitelský sbor

Bc. Kateřina Fečková

Pedagog

Speciální pedagog, lektor angličtiny
Studium speciální pedagogiky na UK v Praze
Odborník na vzdělávání dětí s PAS
Zaměření na logopedickou prevenci v MŠ
Praxe: asistent pedagoga v předškolním zařízení a na základní škole

Barbora Dosedělová, DiS.

Pedagog

Studium sociální pedagogiky
Studium předškolní pedagogiky
Praxe: pedagog v předškolním zařízení

Aneta Vejvodová

Pedagog

Studium pro Asistenty pedagoga
Doplňující studium předškolní pedagogiky
Praxe jako asistent pedagoga v předškolním zařízení

Andrea Jechová DiS.

Pedagog

Studium předškolní pedagogiky
Studium speciální perdagogiky
Zaměření na výuku dětí od 2 let
Hudebně pohybové zaměření
Praxe: předškolní pedagog v MŠ

Bc. Daniela Svobodová

Pedagog

Studium sociální a volnočasové pedagogiky
Příprava na doplňující studium pro pedagogy

Michaela Flášarová

Pedagog

Kurz asistenta pedagoga
Příprava na doplňující studium pedagogiky
Zaměření na výuku děti od 2 let
Praxe: asistent pedagoga v MŠ

Aaron Ifebe

Asistent pedagoga

Stidum pro asistenty pedagoga
Sportovní zaměření, lektor basketbalu (mimo MŠ)
Lektor angličtiny v letní školce

Kristína Žáková

Asistent pedagoga

Kurz pro asistenty pedagoga
Výtvarné zaměření
Praxe: asistent pedagoga v MŠ

Radka Vacínková

Asistent pedagoga

Praxe jako chůva v předškolním zařízení
Praxe jako chůva v rodině u dětí se SVP

Studium pro asistenty pedagoga

Alžběta Formánková

Asistent pedagoga

Praxe jako asistent pedagoga v předškolním zařízení

Studium pro asistenty pedagoga

Jana Buková

Školnice a výdejnice

Pomocnice s dvouletými dětmi v MŠ
Zajišťování provozních potřeb MŠ
Dobrá duše naší mateřské školy

Zdeňka Engelmayerová

Výdejnice

Plní naše hladová bříška.

Pavlína Doležalová

Asistent pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga.

Tereza Kantnerová

Provozní pracovnice

Zajišťuje provozní potřeby MŠ

Stará se o naší krásnou zahradu

Výdejnice kuchyně