Pobočka

Šeberov

Naše motto:

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“

Ferdinand Krch

Otevírací doba: 7:30 – 18:00

Zvětšit mapu
ODPOLEDNÍ TÉMATICKÉ BLOKY

každý den 15:00-15:45

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
Logopedická prevence

Pod vedením našich učitelů, za podpory logopedických pomůcek a odborné literatury probíhá každé úterý logopedická prevence.

Cvičení se Sokolem

Ve spolupráci se Sokolskou obcí plníme jednotlivé úkoly. Za každý splněný úkol si děti nalepí samolepku do svého sokolského sešítku.

Anglické odpoledne

Každou středu k nám chodí lektorka angličtiny, která se snaží hravou formou přiblížit dětem angličtinu a naposlouchat anglický přízvuk.

Tvořivé odpoledne

Kreativitě se meze nekladou. Každé pondělí se u nás tvoří ve velkém. Používáme různé techniky – od klasických vodovek po keramiku.

Enviromentální odpoledne

Upevňování vztahu k přírodě patří mezi důležité aktivity. Činnosti s enviromentálními tématy. Např. třídíte odpad?

Pokud není kroužek v ceně školného, tak je možné doplatit si ho 400,-/měšíčně/kroužek.

Skupiny

Beránci

Beránci jsou STARŠÍ studijní skupinou pobočky Šeberov o maximálním počtu 12 dětí. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte je zajištěn dvěma pedagogickými pracovníky. Skupina Beránků je zaměřena především na přípravu do základní školy. Po odpočinku se skupiny Beránků a Broučků spojují do jedné třídy. Akce školky probíhají často společně.

Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných – logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce.

Broučci

Broučci jsou MLADŠÍ studijní skupinou pobočky Šeberov o maximálním počtu 12 dětí. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte je zajištěn dvěma pedagogickými pracovníky. Po odpočinku se skupiny Beránků a Broučků spojují do jedné třídy. Akce školky probíhají často společně.

Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných – logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce.

Ceník

TYP CELODENNÍ ZKRÁCENÁ DOPOLEDNÍ 3 DNY 2 DNY
7:30 – 18:00 7:30 – 15:00 7:30 – 12:30 7:30 – 18:00 7:30 – 18:00
ŠKOLNÉ 11 000,- 9 000,- 8 000,- 8 000,- 7 000,-
STRAVNÉ 1 700,- 1 700,- 1 700,- 1 020,- 680,-

CENÍK JE PLATNÝ OD ZÁŘÍ 2022 (zveřejněno na webu 16.1.2022)

V případě, že děti odcházejí před odpolední svačinou, dostávají ji zabalenou domů.

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny.

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2601669307/2010

Školné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2401669302/2010