Pobočka

Šeberov

Naše motto:

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“

Ferdinand Krch

Otevírací doba: 7:30 – 18:00

Zvětšit mapu
ODPOLEDNÍ TÉMATICKÉ BLOKY

každý den 15:00-15:45

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

Výtvarné odpoledne

Kreativitě se meze nekladou. Každé pondělí se u nás tvoří ve velkém. Používáme různé techniky – od klasických vodovek po keramiku.

Cvičení se Sokolem

Ve spolupráci se Sokolskou obcí plníme jednotlivé úkoly. Za každý splněný úkol si děti nalepí samolepku do svého sokolského sešítku.

Angličtina

Každou středu k nám chodí lektorka angličtiny, která se snaží hravou formou přiblížit dětem angličtinu a naposlouchat anglický přízvuk.

Logopedická prevence

Pod vedením našich učitelů, za podpory logopedických pomůcek a odborné literatury probíhá každý čtvrtek logopedická prevence.

Enviromentální odpoledne

Upevňování vztahu k přírodě patří mezi důležité aktivity. Činnosti s enviromentálními tématy. Např. třídíte odpad?

Pokud není kroužek v ceně školného, tak je možné doplatit si ho 400,-/měšíčně/kroužek.

Skupiny

Beránci

Beránci jsou STARŠÍ studijní skupinou pobočky Šeberov o maximálním počtu 12 dětí. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte je zajištěn dvěma pedagogickými pracovníky. Skupina Beránků je zaměřena především na přípravu do základní školy. Odpoledne jsou skupiny Beránků a Broučků spojeny. Akce školky probíhají často společně.

Ve třídě probíhá integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (1-2 děti). V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce.

Broučci

Broučci jsou MLADŠÍ studijní skupinou pobočky Šeberov o maximálním počtu 12 dětí. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte je zajištěn dvěma pedagogickými pracovníky. Odpoledne jsou skupiny Beránků a Broučků spojeny. Akce školky probíhají často společně.

Ve třídě probíhá integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (1-2 děti). V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce.

Ceník

TYP CELODENNÍ ZKRÁCENÁ DOPOLEDNÍ 3 DNY 2 DNY
7:30 – 18:00 7:30 – 15:00 7:30 – 12:30 7:30 – 18:00 7:30 – 18:00
ŠKOLNÉ 11 000,- 9 000,- 8 000,- 8 000,- 7 000,-
STRAVNÉ 1 700,- 1 700,- 1 700,- 1 020,- 680,-

CENÍK JE PLATNÝ OD ZÁŘÍ 2022 (zveřejněno na webu 16.1.2022)

V případě, že děti odcházejí před odpolední svačinou, dostávají ji zabalenou domů.

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny.

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2601669307/2010

Školné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2401669302/2010