PREZENTACE PEDAGOGICKÉ STÁŽE

ŠPANĚLSKO, MÁLAGA

 

Autoři: Daniela Svobodová a Radka Vacínková

 

Vedení Mateřské školy KOŠÍK nás vyslalo na zahraniční pedagogickou stáž. Tu jsme mohly zrealizovat díky inkluzivní výzvě 54 z evropských grantů. Navštívily jsme školu The Benalmádena International College, kde jsme týden (22.11. – 25.11.2021) působily v místní mateřské škole.

Benalmádena International College je Britská škola, která se nachází ve městě Nueva Torrequebrada. Škola se skládá ze tří budov: první stupeň (včetně MŠ), druhý stupeň a kafeterie. Celkem ji tvoří 38 učeben. Školu navštěvuje okolo 300 studentů z 33 zemí světa a mnoho z těchto žáků hovoří několika jazyky. Škola klade důraz především na výuku cizích jazyků, vědecké technologie a sport.

Mateřská škola se skládá ze dvou tříd. Jedna třída je určena pro děti od tří do čtyř let (nursery years) a druhá pro děti od pěti do šesti let (year one). První stupeň základní školy navštěvují děti od šesti do jedenácti let (year two – year six). Druhý stupeň základní školy trvá čtyři roky (year six – year ten).

Benalmádena International College byla oficiálně schválena týmem britských inspektorů z British Council a licencována u španělského vzdělávacího úřadu.

Školu navštěvují žáci různých národností, avšak společným jazykem je pro ně angličtina, kterou využívají pedagogové i žáci po celou dobu výuky. Tímto škola vyniká a odlišuje se od běžných škol v okolí.

Škola preferuje individuální přístup a maximální kvalitu výuky, proto v každé třídě najdeme nejvíce deset žáků. Ve výuce je kladen důraz na názornost, opakování, diferenciaci nároků na děti, učení se nápodobou/hrou, motivaci a pochvalu.

Klima školy je velice příjemné. Škola směřuje k hodnotám vzájemného respektu, porozumění a pozitivního přijímání vícejazyčnosti. Součástí je také jistý řád a určitá pravidla, která všichni znají a respektují.

V rámci stáže proběhlo seznámení s ředitelem školy, pedagogickým sborem, prostory školy a jejími pravidly. Následně jsme se setkaly s dětmi a každý den probíhalo stínování učitelů. Mohly jsme pozorovat dění ve třídě a zapojit se do něj.

V rámci stínování jsme viděly ranní kruhu, režim dne, výuku matematiky, literatury, gramatiky, španělštiny, výtvarné výchovy a pobyty na zahradě.

Nejpřínosnější pro nás byl náhled do zahraničního vzdělávacího systému, který je od našeho v mnoha věcech odlišný. V rámci pedagogické diskuse došlo k podnětnému sdílení příkladů dobré praxe a tím jsme získaly novou inspiraci a motivaci do naší vlastní práce. Velmi obohacující bylo vidět práci s dětmi s OMJ a tyto poznatky chceme převést do praxe i k nám.

Jedná se především o zavedení společné struktury dne pro celou třídu – neustálá vizuální podpora. Toto není však jediná zkušenost, kterou chceme převést do naší třídy a netýká se jen dětí s OMJ. Chceme více využívat výukových videí a průběžně hodnotit a motivovat děti (ve škole využívali samolepky/razítka). Vhodné a nápomocné nám také přijde využívání jazykových programů pro rozvoj mluvené řeči (porozumění pojmům) a větší důraz na samostatnost dětí.

Stáž hodnotíme velmi kladně, inspirovala nás k další práci s dětmi a získaly jsme řadu nových zkušeností, nápadů a inspirace které využijeme v naší třídě, jak s menšími dětmi, tak s předškoláky.

 

Zveřejněno 20.12.2021