PREZENTACE PEDAGOGICKÉ STÁŽE

ŠPANĚLSKO, GRANADA

 

Autoři: Michaela Flášarová a Markéta Požárová

 

Vedení Mateřské školy KOŠÍK nás vyslalo na zahraniční pedagogickou stáž. Tu jsme mohly zrealizovat díky inkluzivní výzvě 54 z evropských grantů. Navštívily jsme školu Novaschool Medina Elvira S.L, kde jsme týden (25.4. – 28.4.2022) působily v místní mateřské škole.

Dvojjazyčná škola Novaschool Medina Elvira je soukromá vzdělávací instituce v Granadě, která se zaměřuje na Bilingvismus. Vyniká v mimoškolních aktivitách a službách pro rodiče i děti. Ve škole Novaschool Medina Elvira S.L se nachází Mateřská škola, Základní a Střední škola. Je to dvojjazyčná bilingvní škola, která pokrývá všechny stupně vzdělávání. Mateřská škola se skládá ze dvou cyklů. 1. cyklus: Jsou děti od 0 do 3 let. Tato skupina se nenachází přímo v budově školy, ale je cca 15 minut autem od školy. Je určena hlavně nejmenším dětem a už v tomto nízkém větu upřednostňují výuku angličtiny.

Druhý cyklus: Je pro děti od 3 do 5 let. Děti získávají znalosti a dovednosti nezbytné pro školní a sociální rozvoj. V budově školy se nacházely asi 3 třídy těchto dětí, cca 11 dětí ve třídě. Základní škola je ve věku od 6 do 12 let. Cílem je získat dovednosti a rozvíjet dovednosti v oblasti umění, přírodních věd, hudby a jazyků. Děti se učí hlavně v angličtině a přidává se jim k tomu francouzština. Střední škola je ve věku od 13 do 15 let a od 16 do 18 let.

Škola je zaměřená na výuku Anglického jazyka, děti už od 3 let mají určité hodiny vedené pouze v anglické jazyce. Děti v předškolní třídě už tedy hovoří plynně dvěma jazyky (španělština a angličtina).

V rámci stáže proběhlo seznámení s ředitelkou školy, pedagogickým sborem, prostory školy a jejími pravidly. Následně jsme se setkaly s dětmi a každý den probíhalo stínování učitelů. Mohly jsme pozorovat dění ve třídě a zapojit se do něj. Společně s námi probíhaly na stejné škole tři další stáže z českých škol.

V rámci stínování jsme viděly výuku hudby, španělštiny, výtvarné výchovy, ranní rozcvičku a rituály. Také přípravu žáků na základní školu podle programu Santillana MUN.

Nejpřínosnější pro nás byl náhled do zahraničního vzdělávacího systému, který je od našeho v mnoha věcech odlišný. V rámci pedagogické diskuse došlo k podnětnému sdílení příkladů dobré praxe a tím jsme získaly novou inspiraci a motivaci do naší vlastní práce. Velmi obohacující bylo vidět práci s dětmi s OMJ a tyto poznatky chceme převést do praxe i k nám.

Ve škole Novaschool Medina Elvira jsme mohly vidět spoustu pomůcek, které učitelé využívali k výuce, jako například pracovní sešity Santillana MUN, plyšová příšerka, projektor atd.

Nejvíc nás zaujaly pracovní sešity, ve kterých děti plnily různé úkoly jako počítání, psaní, vybarvování, lepení samolepek, dokreslování a ve všech tématech, které ten rok budou probírat. S pracovním sešitem bychom rády pracovaly i v naší školce. Ušetřily bychom tak čas a spoustu papírů, které použijeme při tisknutí pracovních listů.

Dále nás zaujalo využití projektoru při výuce. A to nejen k promítání videí na ranní procvičení, ale i při práci s pracovním sešitem. V naší školce bychom ho využívali jak na promítání videí k rannímu rozcvičení, ale i v týdenním tématu k promítnutí různých obrázků, dokumentů, interaktivních her apod.

Stáž hodnotíme velmi kladně, protože jsme získaly spoustu nových informací a zkušeností, které můžeme využít i v naší domovské školce.

Zveřejněno 9.5.2022 (15:12)