PREZENTACE PEDAGOGICKÉ STÁŽE

ŠPANĚLSKO, MÁLAGA

 

Autoři: Tereza Rýdlová a Kristína Žáková

 

Vedení Mateřské školy Košík nás vyslalo na zahraniční pedagogickou stáž. Tu jsme mohly zrealizovat díky inkluzivní výzvě 54 z evropských grantů. Navštívily jsme školu The Benalmáden international college, kde jsme působily po dobu 4 dnů (23.-26.5.2022) v místní mateřské škole (Early years). Do této instituce již zavítaly naše kolegyně z pobočky Šeberov.

The benalmenáda internatiol colleg je moderní britská škola, která se skládá ze tří budov, a to budova pro mateřskou školu a první stupeň, druhá budovy pro druhostupňové děti a poslední slouží jako jídelna. Tato škola byla schválena týmem britských inspektorů z British Council, a také je zaregistrována a licencována u španělského vzdělávacího úřadu, což umožňuje vyučovat studenty na vstupní úrovni na univerzitu.

Instituci tvoří celkem 38 učeben a navštěvuje ji okolo 300 studentů z více než 25 různých národů a mnoho z těchto dětí hovoří několika jazyky. Škola klade důraz především na výuku cizích jazyků, vědecké technologie a sport.

Škola je účelově postavena s vynikajícím vybavením pro učení a přípravu na univerzitní život.

Jejichž filozofií je poskytnout každému dítěti soustředěné učení v příjemném prostředí – zkušenost, které si bude vážit po zbytek svého života.

Mateřská škola se skládá ze dvou tříd, které sdílejí společnou zahradu, kde se o přestávkách scházejí. První třída je určena pro děti od tří do čtyř let a v druhé od pěti do šesti let. Následný první stupeň základní školy navštěvují děti od šesti do jedenácti let a druhý stupeň od jedenácti do patnácti let.

 

V obou třídách mateřské školy je velmi podobný denní program, liší se pouze v obtížnosti probírané látky. Dětem je poskytována výuka především v anglickém jazyce, ale mají i vyhrazené hodiny ve španělštině.

 

První den jsme se setkaly se zakladatelem instituce, seznámily jsme se s prostory školy a jejími pravidly. Po prohlídce školy jsme byly představeny učitelskému sboru, dětem a po dobu naší přítomnosti probíhalo stínování učitelů z naší strany. Mohly jsme si tak prohlédnou dění ve třídě a popřípadě se do něj i zapojit.

V rámci stínování jsme měly možnost vidět výuku především angličtiny, dále španělštiny, matematické gramotnosti, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity a jejich třídní rituály během dne.

Tato stáž byla pro nás velmi přínosnou, a to ať v ohledu vypozorování mnoha odlišností v jejich vzdělávacím systému od toho našeho, ale také možnost vidět práci učitelů s dětmi s OMJ.

Nejvíce nás zaujalo časté využívání velkých obrazovek, na kterých byla dětem prezentována naučná videa či výpomocné obrázky k vyučující látce a k práci v sešitě.  Dále každé z dětí vlastní svůj sešit, ve kterém plní různé úkoly na dané téma. Využívání těchto cvičných sešitů pro rozvoj psaní, čtení a matematických představ nám přijdou velmi praktické a účinné. Děti mají během činnosti i volnější průběh, například si mohou v průběhu vypracovávání úkolu odpočinout a vrátit se k němu později. Také se nám líbila motivace dětí k dobrému chování v podobě přemisťování svého jména na danou barvu dle svého působení v průběhu dne.

Stáž hodnotíme velmi kladně, nabily jsme se přínosnými informacemi a zkušenostmi, které určitě budeme chtít převést v podobných formách do naší vlastní výuky.

 

Publikováno 1.6.2022

Aktualizováno a znovu nahráno 14.6.2022

Aktualizované fotografie 3.4.2023