Náš tým      

              fuM                    

 

 

 

 

 

Bc. Markéta Hilmarová  

Ředitelka školy, pedagog
Studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Odborník na předškolní vzdělávání a integraci
Absolventka postgraduálního studia Výchova a vzdělávání dětí s autismem
Absolventka studia pro ředitele škol a školských zařízení
Dlouholetá praxe v předškolním zařízení jako pedagog, zástupce ředitele, ředitele

 

                         

 fuMy

Bc. Markéta Orawská

Speciální pedagog, lektor angličtiny
Magisterské studium na Technické univerzitě v Liberci
Odborník na individuální vzdělávání a alternativní komunikaci
Absolventka kurzu znakového jazyka
Praxe jako pedagog v předškolním zařízení, práce v neziskové organizaci Barevný svět dětí, zástupce ředitele

                           

fuLe11

Lenka Korejčíková

Pedagog, manažerka
Dokončuje studium speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze.
Absolventka studia Výchova a vzdělávání dětí s autismem
Odborník na grafomotoriku a logopedii
Praxe jako asistent pedagoga v předškolním zařízení, pedagog

 

Lucie Horváthová

Logopedický preventista, lektor kroužků
Studium na střední pedagogické škole v Praze
Absolventka studia Logopedické prevence
Absolventka kurzu Dramatická výchova pro současnou školu
Dlouholetá praxe předškolního pedagoga, lektor kroužku keramiky a výtvarného kroužku

 

Jana Kasková

Pomocný nepedagogický pracovník
Praxe jako chůva v předškolním zařízení