Pobočka

Zbraslav

Naše motto:

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“

Ferdinand Krch

Otevírací doba: 7:30 – 18:00

Zvětšit mapu

O pobočce

Třídy SOVIČKY A MOTÝLCI se nacházejí v blízkosti lesoparku Borovičky.

Nabízíme kvalitní vzdělávání dětem od 2 do 7 let. V malém kolektivu, maximálně 15 dětí, jsme schopni zajistit individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení a je akreditována MŠMT.

ODPOLEDNÍ TÉMATICKÉ BLOKY

každý den 15-16h

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

Tvořivé odpoledne

Kreativitě se meze nekladou. Každé pondělí se u nás tvoří ve velkém. Používáme různé techniky – od klasických vodovek po keramiku.

Anglické odpoledne

Každé úterý k nám chodí lektorka angličtiny, která se snaží hravou formou přiblížit dětem angličtinu a naposlouchat anglický přízvuk.

Cvičení se Sokolem

Ve spolupráci se Sokolskou obcí plníme jednotlivé úkoly. Za každý splněný úkol si děti nalepí samolepku do svého sokolského sešítku.

Logopedická prevence

Pod vedením našich učitelů, za podpory logopedických pomůcek a odborné literatury probíhá každé úterý logopedická prevence.

Enviromentální odpoledne

Upevňování vztahu k přírodě patří mezi důležité aktivity. Činnosti s enviromentálními tématy. Např. třídíte odpad?

Třídy

Motýlci

Malý kolektiv – maximálně 12 dětí. Děti ve věku od 2 do 4 let. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte (díky nízkému počtu dětí a odborné práci našich pedagogů). Dva pedagogičtí pracovníci na třídě + pomocník. Odpoledne po 14h se kolektiv spojuje s třídou Soviček. Akce školy probíhají často dohromady. Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných – logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce.

Sovičky

Malý kolektiv – maximálně 15 dětí. Děti ve věku od 4 do 7 let. Nabízíme STIPENDIJNÍ PROGRAM pro 10 dětí. Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte (díky nízkému počtu dětí a odborné práci našich pedagogů). Tři pedagogičtí pracovníci na třídě se věnují především přípravě na základní školu. Odpoledne se třída spojuje s třídou Motýlků. Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných – logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, Sokol, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme akreditovaní MŠMT. Vzděláváme předškoláky v povinné předškolní docházce.

Ceník

TYP CELODENNÍ ZKRÁCENÁ DOPOLEDNÍ 3 DNY 2 DNY
7:30 – 18:00 7:30 – 15:00 7:30 – 12:30 7:30 – 18:00 7:30 – 18:00
ŠKOLNÉ 10 000,- 8 000,- 7 000,- 7 000,- 6 000,-
STRAVNÉ 1 700,- 1 700,- 1 700,- 1 020,- 680,-

V případě, že děti odcházejí před odpolední svačinou, dostávají ji zabalenou domů.

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny.

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2601669307/2010

Školné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2401669302/2010