JAK PROBÍHÁ DEN V NAŠÍ ŠKOLCE …

Naše mateřská škola je otevřena denně od 7.30 do 18.00.

Veškerý denní režim respektuje potřeby dětí, ale zároveň dodržuje potřebné denní rituály pro pocit bezpečí. Činnosti dětí se střídají s relaxací, abychom zajistili příjemně strávený čas ve školce. Tento režim není dogmatický a může se dle potřeb dětí měnit.

7.30 – 8.00        Příchod do mateřské školy, volná hra

8.00 – 8.30         Úklid, rozcvička

8.30 – 8.45        Ranní kruh – přiítání, mluvení o pocitech, o aktuálních tématéch a o tom, co nás čeká

8.45 – 9.05        Hygiena, svačina

9.05 – 9.30        Řízená činnost dle tématických plánů

9.30 – 11.30       Pití, hygiena, pobyt venku

11.30 – 12.00    Hygiena, oběd

12.00 – 14.00    Hygiena, reflexe denních činností, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti

14.00 – 14.30    Protažení, pohybová chvilka, hygiena

14.30 – 15.00    Svačina

Do 15.00           Odchod dětí – zkrácená docházka

15.00 – 16.00    Odpolední tématické bloky

PO ÚT ST ČT
Keramika, výtvarné odpoledne Logopedická prevence Hudebně pohybové odpoledne (plavání) Angličtina

(vyučují studenti ze zahraničí)

Enviromentální odpoledne

16.00 – 17.00    Volná hra, pobyt na zahradě

17.00 – 17.30    Druhá odpolední svačinka

17.30 – 18.00    Volná hra, odchod dětí