Vážení rodiče,
dle rozhodnutí vlády mohou od 12. 4. 2021 nastoupit do MŠ děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, ale také děti rodičů, kteří pracují v jedné z následujících oblastí:

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Prosím vás tedy o potvrzení v naší aplikaci Twigsee. K nástupu je potřeba přinést čestné prohlášení (příloha), a to v případě, že se vás týká některá z výše uvedených výjimek.
Ti rodiče, kteří potvrdí nástup do MŠ obdrží informace ohledně testování a pravidel navštěvování školky.

Za mateřskou školu
Mgr. Markéta Hilmarová
ředitelka školy