Zápis do Mateřské školy KOŠÍK - HOSTIVAŘ

pro školní rok 2018/2019

 

Kdy: 4. a 5. 6. 2018 v čase 13:00 - 18:00

K zápisnu přineste: (1) rodný list dítěte

                                (2) vyplněnou přihlášku s vyjádřením lékaře

 

Kritéria přijetí:

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

2. Děti k pravidelné každodenní docházce, které dosáhly k 31. 8. 2018 věku 2 let, a to do naplnění kapacity školy.

    * Pokud se při zápisu do MŠ kapacita školy nenaplní, jsou děti přijímány během celého roku do naplnění kapacity školy.

 

Dny otevřených dveří: 

21. 2. 2018  9:00 - 16:00 v rámci tohoto dne můžete v dopoledních hodinách (10:30) shlédnout divadlo pro děti s názvem "Jak vyzrát na bacily". Hrají mimo jiné Bacil a Vitamín Cé

22. 2. 2018 9:00 - 16:00

* Po individuální dohodě lze mateřskou školu navštívit i v jiné dny.