Stravování

Stravování naší mateřské školy zaštiťuje blízký Toulcův dvůr a jeho Zdravá jídelna (http://www.toulcuvdvur.cz/sluzby/stravovani).

Víme, že vše, co na děti působí z vnějšího světa je ovlvňuje a formuje. Nejde však jen o vzdělávací a výchovné působení pedagogů na dětskou mysl. Dítě je třeba rozvíjet i po tělesné stránce a k tomu paktří i zdravá strava. Zdravá jídelna Toulcova dvora vyhovuje všem našim požadavkům na vyváženou a chutnou stravu, která napomáhá zdravému tělesnému vývoji dítěte.

Cena stravování je 70,-/den, v ceně je:

 - ranní svačina

 - oběd (polévka a hlavní jídlo)

 - odpolední svačina

 - pitný režim

Pozdní odpolední svačina je pro děti zdarma.

Konkrétní jídelníček pro vás bude k dispozici vždy na 14 dní dopředu viz stránka jídelníček (http://www.mskosik.cz/jidelnicek).

Obědy je možno odhlašovat do 11:00 předchozího dne.

 

Stravování je součástí vzdělávacího programu naší mateřské školy. Je to příležitost k upevňování základních hygienických návyků a možnost naučit děti správě používat příbor a naučit je etickým pravidlům stolování. Rozhodně děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k ochutnávání jednotlivých pokrmů.

 

Předpis na stravné v plné docházce je 1 400,-/měsíc. Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny 2x v roce (leden a červenec).

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 96679002/5500. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte.