Naše mateřská škola je otevřena denně od 7.30 do 18.00.
 
Veškerý denní režim respektuje potřeby dětí, ale zároveň dodržuje potřebné denní rituály pro pocit bezpečí. Činnosti dětí se střídají s relaxací, abychom zajistili příjemně strávený čas ve školce.
Tento režim není dogmatický a může se dle potřeb dětí měnit.
 
7.30 – 8.30  Příchod do mateřské školy, volná hra
8.30 – 9.00  Ranní rituál – komunitní kruh, zdravotně preventivní cvičení
9.00 – 9.30  Hygiena, svačina
9.30 – 10.00  Řízená činnost dle tématických plánů
10.00 - 12.00  Pobyt venku
12.00 – 12.30  Hygiena, oběd
12.30 – 13.00  Hygiena, reflexe denních činností, příprava na odpočinek
13.00 – 14.00  Odpočinek s pohádkou
14.00 – 14.15  Zdravotně preventivní cvičení
14.15 – 14.45  Hygiena, svačina
 
Do 15.00  Odchod dětí – zkrácená docházka
 
15.00 – 16.00  Kroužky v MŠ, volná hra
16.00 – 17.00  Odpolední řízená činnost, volná hra
17.00 – 17.30  Druhá odpolední svačinka
17.30 – 18.00  Volná hra, odchod dětí