Kroužky

Kroužky v Košíku probíhají denně od 15.00 do 16.00. Děti přihlášené do MŠ mají vždy přednost!

hous1Angličtina – pondělí 15.00 – 16.00     

Cena za pololetí – 1 200,-Kč (v ceně učebnice a pomůcky). Kroužek angličtiny vede zkušená lektorka. Lekce probíhají formou hry a jsou vhodné pro děti od 3 let. PRO TOTO POLOLETÍ KROUŽEK NEOTEVŘEN.

pamp1Keramika/Výtvarný kroužek – úterý 15.00 – 16.00     

Cena za pololetí – 1 600,-Kč (v ceně materiál). Kroužek keramiky vede lektorka s letitými zkušenostmi v oboru. Lekce jsou vhodné pro všechny věkové skupiny.

košKošík slovíček – středa 15.00-16.00     

Cena za pololetí – 1 200,-Kč. Kroužek věnující se logopedické prevenci spojenou s grafomotorikou. Speciální metoda propojuje obě hemisféry a rozvíjí tak koordinaci oko ruka společně s orofaciálním rozvojem. Vhodné pro všechny věkové kategorie.

mot21Dětská jóga/Tanečky – čtvrtek 15.00-16.00     

Cena za pololetí – 1 200,-Kč. Kroužek se orientuje na základy jógy pro děti zábavnou formou. Stěžejní jsou prvky relaxace a uvolnění kombinované s protažením těla. Taneční sestavy podporují koordinaci celého těla. 

včel2Výtvarný kroužek – pátek 15.00 – 16.00     

Cena za pololetí – 1 200,-Kč. Kroužek využívající prvky arteterapie. Cílem je rozvoj fantazie prostřednictvím různých technik a metod. 

PRO TOTO POLOLETÍ KROUŽEK NEOTEVŘEN.