Lenka Korejčíková

Pedagog, jednatelka, manažerka
Dokončuje studium speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze.
Absolventka studia Výchova a vzdělávání dětí s autismem
Odborník na grafomotoriku a logopedii
Praxe jako asistent pedagoga v předškolním zařízení, pedagog

 

Mgr. Lenka Kočová

Pedagog
Absolventka studia volnočasové pedagogiky a pedagogiky předškolního věku
Absolventka kurzu "Respektovat a být respektován"
Odborník na alternativní způsoby vzdělávání
Praxe pedagog v předškolním zařízení